Menu

Đăng nhập tài khoản

* Phải đăng nhập để tải lên danh sách đăng ký đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
* Mọi thông tin chi tiết về tài khoản, mật khẩu xin liên hệ số điện thoại: 043.747.2864 để được giải đáp.


Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật
- Bấm vào đây để tải Teamview
- Bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt